Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Systematisk teologi: Läran om Gud

Kurs
RT2311
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12361
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12360
Ansökan stängd

Om utbildningen

En av den systematiska teologins huvuduppgifter är att reflektera över
vad den kristna traditionen har menat när den talar om Gud. Alla andra
teologiska ämnen hänger samman med detta. Den här kursen behandlar denna
huvudfråga både i sin egen rätt, i relation till något eller några av
den systematiska teologins traditionella loci, och i relation till
ämnets övergripande arkitektur.

Exempel på sådant som kan utforskas är
frågorna om Guds väsen och egenskaper, treenighet, kristologi och
pneumatologi. Kursens fokus ligger dels på läsandet av historiska och
samtida primärtexter, och dels på att förstå dessa i relation till
övergripande teoretiska frågeställningar inom den akademiska teologin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.