Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska med språkvetenskaplig inriktning B

Kurs
SV1218
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25510
Ansökan stängd

Kort om kursen

Svenska med språkvetenskaplig inriktning B vänder sig till dig som har läst grundkursen i svenska och vill veta mer. Studierna går vidare med textanalys och grammatik, bekantar oss med den svenska språkhistorien och ett specialarbete om 7,5 hp. Om du vill lära dig mer om hur det svenska språket kan beskrivas med olika språkvetenskapliga ansatser är det här kursen för dig. Här tränar du dig i att tänka analytiskt på svenska språket ur olika perspektiv.

Om utbildningen

På Svenska med språkvetenskaplig inriktning B fördjupar du dina kunskaper om modern svenska samt utvecklar din förmåga att analysera text och tal. Du studerar också svenska språkets historiska utveckling fram till idag och bygger på dina kunskaper om språkets struktur. Du utvecklar ditt teoretiska och analytiska tänkande kring språket, inte minst genom att skriva ett specialarbete om 7,5 hp där du samlar material, formulerar språkvetenskapliga problem och för egna resonemang kring dessa.

Precis som Svenska med språkvetenskaplig inriktning A vänder sig fortsättningskursen till dig som siktar på att ha, eller redan har, det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet. Till denna kategori räknas t ex journalister, informatörer, kreatörer, redaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 högskolepoäng inom Svenska med språkvetenskaplig inriktning A (30 högskolepoäng) SV1118, eller Svenska språket, grundkurs (30 högskolepoäng) SV1101, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Svenska med språkvetenskaplig inriktning B leder också till vidare studier i ämnet, Svenska med språkvetenskaplig inriktning C. I kombination med kurser i litteraturvetenskap om 60 högskolepoäng ger kursen ämneskompetens i svenska för gymnasieskolan. För grundskolans årskurser 7-9 krävs avklarad A-kurs, dvs. 30 högskolepoäng, förutsatt att studenten läser 60 högskolepoäng i litteraturvetenskap, eller vice versa. I kombination med ett godkänt antagningsprov ger kursen möjlighet att börja studera på Språkkonsultprogrammets tredje termin. Om du har 90 hp i andra ämnen kan avklarad C-kurs (Svenska med språkvetenskaplig inriktning C) leda till en filosofie kandidatexamen, som ger behörighet till studier på avancerad nivå. Magisterexamen i svenska språket ger behörighet till utbildning på forskarnivå i svenska språket/nordiska språk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete och analyserar autentiska texter och språksituationer.