Bild
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Program
V2PSK
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05L

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård ger dig fördjupade kunskaper om psykiatrisk omvårdnad för människor i alla åldersgrupper. Som specialistsjuksköterska tar du bland annat fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa och du har ofta ett självständigt omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem. Det är ett utmanade och ansvarsfullt arbete som kräver att du har insikter om olika perspektiv på dessa sjukdomar.

Om utbildningen

Du som går denna utbildning lär dig att på ett professionellt sätt kunna vårda personer med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar. Programmet ger dig kunskaper om avancerad bedömning, vård, vårdplanering och rehabilitering av patienter inom psykiatrisk vård. Det är även fokus på vetenskaplig metod, ledarskap och utvecklingsarbete. Programmet innehåller till viss del verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och det innehåller en valfri kurs. Utbildningen ges på halvfart och är i huvudsak campusbaserad.

Utbildningen ger dig: 

  • Fördjupning i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom psykiatrisk vård
  • Fördjupning i lärande och ledarskap för att du ska kunna leda och samordna vårdarbetet 
  • I utbildningen ingår också ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens för att utveckla vården, arbeta evidensbaserat samt kunna implementera forskningsresultat

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen har en personfilosofisk inriktning och tillämpar ett studentcentrerat lärande.

De kurser som ingår är:

  • Avancerad bedömning av symtom och tecken vid psykiatriska tillstånd
  • Avancerade vårdhandlingar inom psykiatrisk vård
  • Klinisk fördjupning inom psykiatrisk vård (VFU)
  • Vetenskaplig metod
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård
  • Valfri kurs med relevans för psykiatrisk vård 

Mer detaljer om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:

nordisk legitimation som sjuksköterska

ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska

avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande

svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård där t ex vid sjukhus, primärvård  och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. 

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

More information about Praktik

Efter studierna

Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård och filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad. Arbetsområdet för denna inriktning är psykiatrisk vård och det omfattar barn, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiatriska tillstånd. Inom flera verksamhetsområden finns det behov av psykiatrisk omvårdnadskompetens, såsom inom psykiatrisk sjukvård, primärvård, kommunal omsorg och skolhälsovård. Specialistsjuksköterskornas kompetens och ökade kunskaper i evidensbaserad vård och forskning ger en stabil grund till utveckling av vården. Arbetsmarknaden är mycket god. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är mestadels campusförlagd och
består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier med mera. Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon.

Programmet
innehåller även verksamhetsförlagd utbildning. 

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Praktikplatser inom Psykiatri kan sökas inom nätverket NORDPLUS Nordsne. Ett Nordplus-stipendium följer med utbytesplatsen. Oslo Metroplitan University, NorgeHögskolen på Västlandet, Bergen, NorgeRiga Stradins University, LettlandUniversity of Iceland, Island

Läs mer om studier utomlands