Bild
blodtrycksmätare, äpple, gympaskor
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård

Program
V2DIV
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05L
Ansökan stängd

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Du som väljer denna utbildning bygger upp en fördjupad kunskap för att bidra till att förebygga och behandla en av våra stora folksjukdomar. Våra lärare forskar och arbetar inom diabetesvård vilket bidrar till att du får ta del av de senaste kunskaperna och behandlingsformerna inom diabetesområdet. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning inom diabetesvård med noggrant utvalda handledare. Dina kunskaper kommer att behövas!

Om utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård ger dig fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering och stöd till egenvård vid diabetes. Du får även verktyg för uppföljning  samt kunskap om organisation av diabetesvård.  I utbildningen ingår också ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens att utveckla vården, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat i diabetesvård. 
Programmet ges i samverkan mellan Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Du antas till ett lärosäte men undervisningen bedrivs vid båda lärosätena, se nedan för kurser som ingår i programmet. 
Programmet är en distansutbildning på halvfart med obligatoriska träffar på campus i Göteborg. Studier på halvfart innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både planering och självdisciplin.

Distansstudierna bedrivs via en webbaserad lärplattform vilket innebär att du behöver ha tillgång till en dator utrustad med internetuppkoppling, webkamera och headset.

Antalet fysiska träffar i Göteborg är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 1 - 3 obligatoriska träffar per termin.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker under 1 av utbildningens kurser. VFU kommer i möjligaste mån förläggas i närheten av studentens hemort. Om VFU-plats nära hemorten inte finns att tillgå sker VFU inom Västra Götalandsregionen. Mer detaljerad information om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska
Avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande
Ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska

Behörighet för tillträde till kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet anges i respektive kursplan.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård där t ex vid sjukhus, primärvård  och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Specialistsjuksköterskor inom diabetesvård kan arbeta på mottagningar såväl som i slutenvård samt i primärvård och kommunal vård. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. Examination sker i form av skriftliga individuella och gruppbaserade studieuppgifter samt individuell bedömning av färdighetsförmåga för specifika moment. Studierna bedrivs på halvtid och är delvis  campusförlagd men delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning och för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon

Lokaler

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Läs mer om lokaler