Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Socialt arbete på samhällsnivå

Kurs
SQ5171
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17951

Kort om kursen

I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå. Centrala teman i kursen är samhällsplanering, samverkan med sociala rörelser/idéburna organisationer samt opinionsbildning. Speciellt riktas intresset mot att uppmärksamma utsatta gruppers levnadsvillkor och att kunna föreslå, och verka för, förändringar på samhällsnivå för att förbättra dessa.

Om utbildningen

Kursen diskuterar och problematiserar det sociala arbetets
och socionomens roll i samhället.

Följande teman behandlas:

 • Socialtjänstlagens krav på deltagande i
  samhällsplanering, samt övrig lagstiftning och konventioner med särskild
  relevans relevans för utsatta gruppers levnadsvillkor som t.ex.
  sekretesslagstiftning och barnkonventionen.
 • Socionomens roll och möjlighet till påverkan i samhället
  genom samverkan med, och medverkan i, olika sociala rörelser och idéburna
  organisationer.
 • Opinionsbildningens villkor och medias roll. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1-5 samt 7,5 hp från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar,
seminarier och litteraturstudier.