Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Självständig läskurs i genusvetenskapligt kunskapsfält

Kurs
GS3001
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Den här kursen är problemorienterad och hanterar ett begränsat antal kunskapsfält i genusvetenskap samt teoretiska och metodologiska förhållningssätt som dessa frambringar. Kursen kan antingen ges som en individuell läskurs eller som ett antal seminarier baserade på den valda litteraturen. Litteraturen väljs i samarbete mellan studenten och handledaren
Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Only students that are registered on Gendering Practices: Master's Programme are eligible for admission. The students also have to have completed the courses GS2201 and GS2401.

Efter studierna