Länkstig

Röster, texter, tolkningar

Kurs
KD2120
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-12754

Om utbildningen

Kursen ger dig verktyg för att diskutera frågor kring språk och makt i relation till både kulturvetenskaplig teori och skrivandets praktik. Genom övningar, enskilt och i grupp, ges du fördjupad träning i att identifiera, producera och kritiskt granska olika textgenrer och stilar samt deras förmåga att förmedla erfarenheter, röster och tolkningar.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kurser minst motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 och engelska A/engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller en valbar kurs.