Länkstig

Modallogik

Kurs
LOG131
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12478
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

Om utbildningen

Kursen ger en huvudsakligen semantiskt orienterad introduktion till modern modal satslogik och Kripkesemantik. Den erbjuder både en solid matematisk grund och en introduktion till några av de många tillämpningar som finns inom exempelvis filosofi, metamatematik och datavetenskap.

Bland innehållet finns:

  • Kripkesemantik
  • bevissystem
  • fullständighetssatser via kanoniska modeller och förfinade konstruktioner
  • avgörbarhet
  • ofullständighetsresultat
  • bisimulering och invariansresultat
  • korrespondens mellan formlers giltighet och egenskaper hos binära relationer

Kursen är huvudsakligen teoretiskt orienterad, men innehåller också rent färdighetstränande moment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 60 hp sammanlagt inom ämnesområdena matematik, logik, datavetenskap eller formell lingvistik, eller minst 90 hp inom filosofi eller lingvistik, samt minst 30 hp sammanlagt inom ämnesområdena matematik, logik, datavetenskap eller formell lingvistik, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.