Länkstig

Mängdteori

Kurs
LOG121
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12478
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kursen behandlar Zermelo-Fraenkels mängdteori, ZFC, formulerad i första ordningens logik och tar sin utgångspunkt i den mängdteoretiska konstruktionen av naturliga och reella talsystemen. Ordinal- och kardinaltal presenteras och särskild vikt läggs dels vid den kumulativa hierarkin och dels vid urvalsaxiomets roll i axiomatiseringen av mängdbegreppet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 60 hp sammanlagt inom ämnesområdena matematik, logik, datavetenskap eller formell lingvistik, eller minst 90 hp inom filosofi eller lingvistik, samt minst 30 hp sammanlagt inom ämnesområdena matematik, logik, datavetenskap eller formell lingvistik, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.