Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Maya, azteker och olmeker: Mesoamerikas arkeologi

Kurs
AE1069
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Vilka var de förhistoriska kulturerna i Mesoamerika? Vilka var likheterna i deras historia och kultur och hur skiljde de sig åt? Hur livnärde människorna i de olika kulturerna sig? Hur såg deras samhällsstruktur, städer, byggnader och landsbygd ut? Vilken religion hade de och vilken betydelse hade den i deras vardag? Vilken var relationen mellan samhälle och miljö? Med de frågorna som utgångspunkt syftar kursen till att ge en bred orientering arkeologi, övergripande samhällsförändringar och människors livsvillkor i Mesoamerika fram till tiden för kontakten med européerna runt 1500. Kursen ger en övergripande introduktion till kulturutvecklingen i Mesoamerika, och gör därefter en djupdykning i tre kulturers arkeologi och historia.
 Kursen består av tre delmoment:
 1. Olmekerna (The Olmecs), 5 högskolepoäng
 2. Mayakulturen (The Maya), 5 högskolepoäng
 3. Aztekerna (The Aztecs), 5 högskolepoäng

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.