Navigate to video: Master's Programme in European Studies
Video (1:46)
Master's Programme in European Studies
Bild
Länkstig

Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning

Program
S2EUS-SOCI
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A76D
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A76B

Kort om inriktningen

Det här programmet handlar om europeiska utmaningar och dilemman, och hur de kan förstås ur olika perspektiv. Det är något för dig som vill öka din kunskap om och skärpa din förmåga att analysera och utvärdera komplexiteten i den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i Europa. Du studerar i en aktiv, internationell och välkomnande miljö, med ett stort fokus på forskningsanknuten utbildning. Programmet förbereder dig för en karriär med europeiska frågor i fokus, i offentliga och privata organisationer, eller forskning på doktorandnivå.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Du lär dig att analysera Europas ekonomiska, politiska, kulturella och sociala utveckling. Fokus ligger på samspel och spänning mellan integration och desintegration, olika länder, aktörer, samhällsnivåer och grupper. Vi studerar kriser och förändring, liksom drivkrafter till, och konsekvenser av, europeisk integration och desintegration.

Programstruktur och innehåll

Den första terminen består av tre obligatoriska kurser:

  • Europeiskt kulturarv och identitet
  • Europeisk integration: aktuell forskning och teori
  • Integrering av europeiska marknader.

Den andra terminen är valbar. Du kan välja mellan att läsa kurser i Sverige, utomlands, eller göra praktik i en hel eller halv termin.

På den tredje terminen väljer du först mellan flera semi-valbara kurser, som förnärvarande är dessa:

  • Ett socialt Europa
  • Europeisk miljö- och energipolitik
  • Europa i världen.

Därefter väljer du en av fyra metodkurser:

  • Tillämpad statistik analys
  • Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder
  • Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design
  • Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare.

Under den avslutande och sista terminen skriver du en masteruppsats, med seminarier och individuell handledning som stöd.

Chans att ta två examina

På programmet finns möjligheten att ta en dubbel masterexamen genom att
läsa en inriktning på programmet med så kallad double degree. Information för hur du söker till inriktningarna hittar du här: University of Konstanz i Tyskland, Fudan University, i Kina och University of North Carolina at Chapel Hill i USA.

Den här utbildningen passar dig som vill:

Utveckla dina kunskaper för att kritiskt kunna analysera och förstå Europeisk integration och desintegration, fokusera på dina intressen genom att välja mellan olika valbara kurser, läsa en kurs i taget, och slutföra uppgifter löpande under kursen.

Du kommer att studera i en internationell och diversifierad miljö, med lärare och studenter från många olika länder och discipliner, få ett socialt och intellektuellt stimulerande studentliv, med möjlighet till nätverkande genom studentorganisationerna Brännpunkt Europa och SG Europa och ha en nåra koppling till arbetslivet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Samhällsvetenskaplig inriktning En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier, kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation, offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande. En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom i kulturvetenskap, historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande. Läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett CV och ett Statement of intent. För information om hur dessa dokument ska utformas, se länken.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent och CV. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent och CV skall laddas upp på www.antagning.se senast 1 februari (om sista ansökningsdag är i januari) och 2 maj (om sista ansökningsdag är i april).

Förtur ges till sökande med minst 60 hp i Europakunskap.

Praktik

Du kan göra praktik under programmets valbara termin, både i Sverige och utomlands. Många studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Praktikplatsen väljer du och ansöker till själv, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Kravet är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning. Våra studenter har haft praktikplatser på internationella organisationer såsom EU och FN, nationella myndigheter, lokala och regionala enheter, samt inom forskningsprojekt och kulturorganisationer.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Efter studierna får du en mastersexamen i Europastudier (Master of Science in European Studies). Du kommer att vara förberedd för en karriär inom europeisk offentliga och privata organisationer, som analytiker eller utredare. Du kommer att ha en solid grund för att kunna arbeta med europeiska samhällsfrågor och projekt inom civilsamhällets organisationer, NGO:s, samt nationell och internationell administration, t.ex. inom EU:s institutioner.

Så är det att plugga

Undervisningen

Alla kurser på programmet är nära kopplade till ny forskning, med speciellt fokus på multidisciplinära akademiska studier om europeisk utveckling. Programmet bygger metodologiskt på ett forskningsliknande lärande vilket implicerar tillgodogörandet av forskningslitteratur, det egna skrivandet, problemlösande, muntlig presentation och diskussioner i form av det akademiska seminariet.

Du kommer att vara en del av en tvärvetenskaplig miljö, i nära samarbete med Centrum för Europaforskning (CERGU). Vi erbjuder unika möjligheter att fördjupa
dina ekonomiska, social, kulturella och politiska perspektiv på aktuella
utmaningar i Europa. Lärarna är forskare inom samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och humaniora, och har
en starkt forskningsanknuten undervisning.

Lokaler

Centrum för Europastudier (CES) vid Statvetenskapliga institutionen är värd för programmet. Vi håller till på Campus Haga, mitt i centrala Göteborg. I vårt område finns ett stort utbud av mysiga caféer, restauranger och shopping.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands utvecklar sin initiativförmåga, anpassningsbarhet och förmåga att hantera oväntade situationer. Det är ju inte heller så dumt att språkkunskaperna förbättras och att du träffar vänner för livet!

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en termin. Det finns avtal med universitet i flera olika europeiska länder, men även t.ex. USA och Sydkorea. Börja planera för dina utbytesstudier i god tid så att du vet vart du kan åka och när du ska söka.

Läs mer om studier utomlands