Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterexamensarbete i Genuspraktiker

Kurs
GS3003
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Genom att fokusera på ditt forskningsprojekt (masteruppsatsen) är kursens mål att utveckla forskningsbaserade tillvägagångssätt för praktiskt arbete som behandlar frågor om maktrelationer, rättigheter och jämställdhet  inom organisationer och det civila samhället. Forskningsprojektet bidrar på så vis till det genusvetenskapliga forskningsfältet.

Kursen behandlar också hur forskning kan presenteras i populärvetenskapliga sammanhang

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

GS2201, GS2401 and GS2205 (or equivalent courses).