Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Manuskript och textkritik inom bibelvetenskap

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14885
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14888
Ansökan stängd

Om utbildningen

Du får en introduktion till manuskript och andra så kallade vittnen till texter i den bibliska traditionen, såväl kanoniska texter som apokryfer och andra utomkanoniska texter, på deras grundspråk. Vi fördjupar oss i såväl enskilda handskrifter i faksimil som kritiska utgåvor och vi studerar de principer som ligger till grund för texteditionerna.

Du får träna dig i att tillämpa grundläggande textkritiska principer på valda textställen. Vi problematiserar begrepp som grundtext, original, kopior och kanonisk textform i relation till den stora mångfald och föränderlighet som kommer till uttryck i de bibliska texttraditionerna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5 samt 15hp bibelhebreiska eller nytestamentlig grekiska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.