Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 1

Kurs
SW2442
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17965
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen handlar om de organisationer som socionomer ofta verkar i och erbjuder ett organisatoriskt perspektiv på verksamheterna i och runt socialt arbete. Centrala aspekter som kommer behandlas är människobehandlande organisationer, samverkan, styrning och profession. Kursen är för dig som vill fördjupa din förståelse för aktörer, strukturer och processer i organisationer.

Om utbildningen

Frågor som kommer att diskuteras är; Vad är det här för typ av organisationer? Hur fungerar de? Varför agerar de anställda som de gör? Vad är samverkan? Hur kan samverkan förstås teoretiskt och praktiskt? Professionerna i välfärdssektorn, hur kan de förstås och varför gör de som de gör? Hur ska välfärdssektorns organisering och styrning förstås? Vad finns det egentligen för olika styrformer? Hur kan befintliga verksamheter förstås utifrån ett styrningsperspektiv?

Kursen kommer att ge dig möjlighet till att få nya och fördjupade perspektiv för att beskriva och analysera på hur dessa organisationer fungerar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på distans och all undervisning kommer att ske via nätet. Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier och en individuell examinationsuppgift. Seminarierna kommer att fungera så att deltagare delas in i mindre grupper och får där diskutera olika fall utifrån den litteratur som hör till seminariet. Avslutningsvis får grupperna presentera vad de kommit fram till i den större gruppen. Den individuella examinationsuppgiften kommer att vara uppbyggd på samma sätt.