Bild
Länkstig

Människan och havet. Historiska och arkeologiska perspektiv

Kurs
AE1094
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12028
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge en orientering om förhistoriska och historiska aspekter på olika typer av mänsklig aktivitet i kust- och havsmiljö i ett långtidsperspektiv. Kursen inleds med en problematisering av hur den maritima miljön har påverkat och påverkats av mänsklig aktivitet i olika tider och på olika platser samt en kronologisk översikt över människans relation till havet sedan förhistorisk tid. Tyngdpunkten ligger därefter på fördjupade studier av olika aspekter av följande sex teman: maritim interaktion; kommunikation längs kuster och över hav; sjömakt; kust och hav som resurskällor; kust och hav som rekreationsplatser; samt mänskliga föreställningar och mentaliteter i relation till kust och hav. Inom ramen för vart och ett av dessa teman behandlas olika kronologiskt och geografiskt avgränsade fall ur ett jämförande perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.