Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magisteruppsats i svenska språket

Kurs
SV2140
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25550
Ansökan stängd

Kort om kursen

Har du redan skrivit en kandidatuppsats i svenska? Vill du fortsätta att träna du dig i att tänka analytiskt på svenska språket ur olika perspektiv? Då har du möjlighet att skriva uppsats på avancerad nivå. En uppsats på avancerad nivå kan användas i en magisterexamen med svenska som huvudämne.

Om utbildningen

Kursen består i att du genomför en självständig språkvetenskaplig undersökning där du planerar undersökningen tillsammans med en handledare som hjälper dig att avgränsa ämnet. Du kommer att arbeta med att välja och använda en relevant teori och att motivera ditt val av metod. Du kan arbeta med såväl modernt som historiskt material. Arbetet redovisas som en vetenskaplig uppsats och ska uppfylla de språkliga och innehållsliga krav som ställs på arbeten inom nordisk språkforskning.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kurser på avancerad nivå om minst 30 hp, varav 7,5 hp inom huvudområdet. Detta förutsätter i sin tur filosofie kandidatexamen med 90 hp i Svenska språket eller Nordiska språk, alternativt 60 hp i Svenska språket eller Nordiska språk och 90 hp i annat språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i en filosofie magister-eller masterexamen i svenska språket.