Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteratur och visuell kultur i Latinamerika

Kurs
SP2506
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13359
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

Kursen fokuserar på relationerna mellan skönlitteratur och visuell kultur (till exempel film, fotografi, bildkonst, ekfras) i Latinamerika från 1800-talet och fram till idag och ger inblick i hur dessa kulturyttringar har förhållit sig till centrala historiska skeden och debatter. Kursen behandlar den roll visuella teknologier spelar för hur vi uppfattar och gestaltar omvärlden och hur dessa uttryck konstrueras kulturellt. Genom en transnationell och transkulturell ingång erbjuder kursen möjligheter till reflektion kring hur estetiska idéer och teknologier förflyttas samt hur de tar sig till uttryck under olika historiska och sociala omständigheter. Kursen är indelad i två delkurser varav den första behandlar Litteratur, visuell kultur och modernitet medan den andra fokuserar på Litteratur och visuell kultur efter 1950.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i spanska 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.