Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteracitet, skrivande och skrivdidaktik för svenskämnena

Kurs
SVE020
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12823
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som redan har en ämneslärarexamen eller motsvarande i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk och som undervisar i de ämnena på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen, och som vill fortbilda dig ämnesteoretiskt och -didaktiskt. Kursen tar upp nutida forskning om skolelevers skrivande och om texter i allmänhet och om förmågan att kunna ta sig an skriven text, dvs. literacyförmåga. Därutöver går den på full distans så du behöver inte komma till Göteborg för att vara med.

Om utbildningen

Den här kursen omfattar forskning och forskningsbaserad litteratur om det som generellt sett kallas literacy. Kursen siktar mer specifikt in sig på skolelevers skrivande inom ramen för grund- och gymnasieskolans svenskämnen – svenska och svenska som andraspråk. Skrivdidaktik har en särskilt stor plats i kursen. Kursen är uppdelad i tre moment om 2,5hp vardera: 1) Grunder om literacybegreppet och ämnesspecifikt språk, 2) Skrivdidaktik för flerspråkiga klassrumsmiljöer, och 3) ett moment som går ut på att praktisera en utvald del av det som kursens två första moment handlar om, och studenten genomför skrivundervisning som är forskningsbaserad/-informerad i sitt eget klassrum eller i någon kollegas klassrum. Undervisningen dokumenteras i en avslutande rapport som vi diskuterar gemensamt. Sammantaget ger kursen fortbildning om text-, skriv- och literacyforskning i syfte att kunna omsätta stoffet i anslutning till egen undervisning. Kursen går på kvartsfart, dvs. 7,5hp utsträckt över en termin. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Ämneslärarexamen (eller motsvarande) med minst 90 hp svenska. I de fall ämnet är delat mellan de båda disciplinerna/huvudämnena Litteraturvetenskap och Svenska språket ska fördelningen mellan dessa vara i huvudsak jämn. (Kombinationen 60 hp litteratur och 30 hp svenska anses på GU vara jämn.) Eller: Ämneslärarexamen (eller motsvarande) med minst 45 hp svenska som andraspråk.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Du kan kombinera den här kursen med två andra i vårt utbud: Grammatikdidaktik för svenskämnet (enbart för dig med examen i ämnet svenska) och med kursen Retorikdidaktik för svenskämnena. Fler kurser är under uppbyggnad och kan så småningom ge utökad behörighet för dig som behöver det.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen genomförs via lärplattform med digitala interaktionsalternativ samt i sin avslutande fas som ett självständigt (handlett) undervisningsprojekt på vetenskaplig grund. Studenten måste för det avslutande momentets skull ha tillgång till undervisning i egen klass i svenskämnet eller ämnet svenska som andraspråk, alt. kunna genomföra undervisning i någon kollegas klass. Det innebär i praktiken undervisning i slutet av terminen.