Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturanalys, fördjupningskurs

Kurs
KAY130
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12710
Ansökan stängd

Om utbildningen

På fördjupningskursen i kulturanalys bygger du vidare på kunskaper och färdigheter från fortsättningskursen, särskilt gällande hur olika kulturella fenomen kan beskrivas, avgränsas och kartläggas. Du utvecklar din förmåga att välja och tillämpa teoretiska perspektiv på ett forskningsmaterial du själv skapar, men även dina praktiska färdigheter i att använda olika metodiska angreppssätt för att analysera kulturella fenomen och praktiker. Vidare utvecklas färdigheter i skriftlig framställning och förmågan att presentera en självständigt utförd kulturanalys.

Kursen lägger särskild tyngdpunkt vid de överväganden och beslut du som kulturforskare står inför när du skall definiera och undersöka ditt forskningsfält. Det finns också möjlighet till fördjupade studier av ett eget valt undersökningsområde, där du orienterar dig bland tidigare forskning och teoretiska perspektiv från en rad kulturvetenskapliga forskningsgrenar. Detta förbereder dig inför den kandidatuppsatskurs som avslutar fördjupningskursen, i vilken du kommer utföra ett självständigt forskningsprojekt inom ett fält du själv väljer. Inom uppsatskursen övar du dina förmågor inom problemdiskussion och kritisk bedömning, då det ingår att läsa, kritiskt granska samt opponera på en medstudents uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på grund- och fortsättningskurs i Kulturanalys (KAY110, KAY120) alternativt på grund och fortsättningskurs i Barn- och ungdomskultur (BOU110, BOU120 Etnologi (ET1101, ET1201, ET1301, ET1401) eller Kulturstudier (KVL110, KVL120) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.