Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kultur och estetik i en global värld

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen fokuserar på frågor kring förhållandet mellan kulturskapande, konst och aktivism samt deras roll i offentligheten. I kursen diskuteras och problematiseras befintliga och möjliga kritiska innebörder av en nutida offentlighet. Därtill ger dig kursen övning i att utifrån olika teoretiska perspektiv och analytiska metoder hantera estetiska och politiska perspektiv på globalt kulturskapande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kurser minst motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 och engelska A/engelska 5.

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller en valbar kurs.