Bild
Länkstig

Kriser, kulturkrig och brytningstider

Kurs
KD2210
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-22760
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

Är du intresserad av kulturens roll för demokrati och krisfrågor? På den här kursen studerar du frågor om hur kulturen, kulturarbete och kulturinstitutioner är kopplade till ett öppet och demokratiskt samhälle. Du får tillsammans med andra studenter utforska frågor om vad det är för idéer om samhället som ställs mot varandra när kulturens vara eller icke vara debatteras.

Om utbildningen

Kursen ger dig en möjlighet att dyka ner i frågor om varför kulturen hamnat i fokus för politiska kamper idag. Frågor kring diskurs och hegemoni behandlas, med fokus på kultur, populism, alternativmedia och politiska kamper. Vi berör också feministiska, kritiska och postkoloniala perspektiv.

Du kommer möta en bred blandning studenter på kursen, med olika akademinsk bakgrund och där åldersspannet är stort. Och eftersom kursen ges på distans kommer studenter från olika delar av landet, från stad och från land. Det som förenar er är att ni har ett politiskt engagemang, drivs av jämlikhetsfrågor, är oroliga för den tid vi lever i och för utmaningar av demokrati. Vi tror att du vill läsa för att förstå och tänka.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst motsvarande kursfordringar för kandidatexamen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 och engelska A/engelska 5

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter att ha läst kursen har du relevant kunskap, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt som är värdefullt för all form av arbete som rör demokratiutveckling, jämlikhetsarbete, jämställdhetsarbete, social hållbarhet och krishantering.

Om du vill bygga på din utbildning inom området kan du fortsätta på masterprogrammet Kultur och demokrati och tillgodoräkna kurspoäng från denna kurs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på distans med föreläsningar, seminarier och workshops. Stort fokus ligger på egen läsning och gruppdiskussioner. På kursen får du utveckla din förmåga att arbeta med och kritiskt reflektera över vilken betydelse samhällskriser kan ha för demokrati och social hållbarhet.