Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Korsfästelse i text, bild och arkeologi

Kurs
RT2518
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Vi studerar korsfästelsestraffet i antikens texter, bilder och arkeologi från den antika medelhavsvärlden. Inom kristendomen ges straffet en central plats och inom religionen erbjuds, tillsammans med vetenskapliga såväl som populära publikationer, en detaljerad beskrivning av dramat på Golgata. 

Det finns emellertid en diskrepans mellan den information de antika källorna innehåller och den detaljerade kunskap som vår samtids korsfästelsebeskrivningar erbjuder. Denna spänning utgör bakgrunden till ett källkritiskt studium av text- och bildbaserade källor samt arkeologiska fynd i föreliggande kurs. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5 samt 15hp nytestamentlig grekiska.