Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Korpuslingvistiska metoder och verktyg

Kurs
SSA215
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12854
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om kursen

I kursen SSA215, Korpuslingvistiska metoder, får du en introduktion till användning av korpusar i språkforskning och praktisk övning i att utföra vetenskapliga undersökningar på olika typer av korpusar. Kursen orienterar om olika korpuslingvistiska traditioner och gör dig förtrogen med olika språkteknologiska tillämpningar. Kursen SSA215 ingår i den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk, men kan läsas som fristående kurs. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

Kursen SSA215, Korpuslingvistiska metoder, ger en teoretisk-metodologisk introduktion till användning av korpusar i språkforskning och praktisk övning i att utföra vetenskapliga undersökningar på olika typer av korpusar. Kursen behandlar principer för urval och sammansättning av material och olika typer av annotering. Här diskuteras användning av olika korpustyper som underlag för olika problemställningar. Kursen orienterar om olika korpuslingvistiska traditioner och gör dig förtrogen med olika språkteknologiska tillämpningar.

Kursen SSA215 är på avancerad nivå och ges på halvfart. Den ingår som valbar kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen Andraspråksinlärning 1. Kandidatexamen med 90 hp i svenska som andraspråk, 90 hp i svenska språket/nordiska språk, 90 hp i moderna språk med språkvetenskaplig inriktning (till moderna språk räknas här engelska, franska, spanska och tyska) eller 90 hp i allmän språkvetenskap/lingvistik samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet - eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller sva B/sva 3 och engelska A/engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA215 kan du läsa andra kurser på avancerad nivå i svenska som andraspråk som leder fram till en magister- eller masterexamen i ämnet. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.