Länkstig

Jag vill vara lite nyttig för vår värld på något sätt. Därför blev jag intresserad av miljö/hållbarhetsfrågor.

Pisitchai Hard-Arn påbörjade sina studier på programmet hösten 2019 och har valt att inrikta sig mot humanekologi.