Länkstig

Internationella relationer: Fördjupningskurspaket

Kurspaket
IR122
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kurspaketet

Kurspaketet behandlar den globala ordningens politiska ekonomi samt konfliktmönster i världen.

Om utbildningen

Kurspaketet behandlar den globala ordningens politiska ekonomi samt konfliktmönster i världen. 

Paketet består av kurserna:

  • IR1221 Krig fred och säkerhet 
  • IR1222 Global politisk ekonomi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kärnkurser om sammanlagt 30 hp i internationella relationer, eller motsvarande.

Efter studierna

Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning och som sysslar med områdesanalys, utrednings- och utvärderingsarbete, projektledning eller policyarbete.

Du kan jobba inom statliga myndigheter, kommunalt eller i organisationer som arbetar med integration/migration, mänskliga rättigheter och internationalisering. Hos privata aktörer i näringslivet går det att jobba som konsult med bland annat corporate social responsibility (CSR-frågor) och klimat- och miljöfrågor. Du kan också söka dig till överstatliga organisationer som EU eller FN.