Länkstig

Internationella relationer: Fördjupningskurspaket

Kurspaket
IR122
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27202
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Kurspaketet behandlar den globala ordningens politiska ekonomi samt konfliktmönster i världen.

Om utbildningen

Kurspaketet behandlar den globala ordningens politiska ekonomi samt konfliktmönster i världen. 

Paketet består av kurserna:

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kärnkurser om sammanlagt 30 hp i internationella relationer, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning och som sysslar med områdesanalys, utrednings- och utvärderingsarbete, projektledning eller policyarbete.

Du kan jobba inom statliga myndigheter, kommunalt eller i organisationer som arbetar med integration/migration, mänskliga rättigheter och internationalisering. Hos privata aktörer i näringslivet går det att jobba som konsult med bland annat corporate social responsibility (CSR-frågor) och klimat- och miljöfrågor. Du kan också söka dig till överstatliga organisationer som EU eller FN.