Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hermeneutik: teologi och bibelbruk

Kurs
RT2615
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12375
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12382
Ansökan stängd

Om utbildningen

I den här kursen studeras tolkningen och användningen av Bibeln mot
bakgrund av hermeneutisk teori och teologisk reflektion. De olika
kontexterna där bibeltolkning äger rum studeras, med deras särskilda
betingelser och möjligheter. Speciellt fokus ligger på relationen mellan
exegetiska metoder, historiska tolkningar och samtida tillämpningar,
samt på Bibelns omdiskuterade plats inom den systematiska teologin.

Genom en kombination av teoretiska modeller och praktisk övning i
bibelinterpretation förbereder kursen studenter att handskas med
bibliska texter på ett mer sofistikerat sätt i sin egen forskning och
reflektion, samt i ljuset av olika tolkningsgemenskapers perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.