Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Geovetenskaplig metodik G4

Kurs
GVN400
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21409
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge översiktlig kännedom och färdighet i geovetenskapliga undersökningsmetoder. Kursen är indelad i 3 delkurser: Naturgeografi, Geodataanalysoch Geologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs GV1410, 30 hp, varav minst 75 % med godkänt resultat. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde tillkursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.