Bild
Länkstig

Döden, graven och arkeologin

Kurs
AE1056
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12031

Om utbildningen

Kursen är en introduktion till graven som arkeologiskt studieobjekt. Mycket av den kunskap arkeologin har om förhistoriska förhållanden är hämtade från arkeologiska undersökningar av gravar. Men vad för slags kunskap kan vi inhämta från gravar? Säger de mer om den gravlagda individen eller om de efterlevande som skapade och brukade graven? Inom ramarna för kursen problematiserar vi dessa klassiska arkeologiska frågor. Undervisningen består av en serie föreläsningar med utgångspunkt i exempel från både förhistorisk och historisk tid.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.