Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Svartvit bild på händer som skriver
Foto: Ina Marie Winther Åshaug
Länkstig

Bild och berättande

Kurs
FKGBBB
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25103
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du intresserad av serier, grafiska romaner och bilderböcker för alla åldrar? Kursen vänder sig till dig som är verksam konstnär, illustratör, fotograf eller formgivare och vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i ord tillsammans med bild.

Om utbildningen

Kursen Bild och berättande vänder sig till verksamma konstnärer, illustratörer, fotografer och formgivare som vill utveckla sin förmåga att uttrycka sig i ord tillsammans med bild.

Under kursen fokuserar vi på ett antal moment som ingår när du sätter samman bild/objekt med text/berättelse och presenterar dem i ett specifikt format.

Fokus ligger på tecknade serier och bilderboksberättelser för vuxna, men om du har bakgrund inom andra gestaltningsområden till exempel inom film eller utställningsproduktion kan du välja att presentera uppgifter i annat format. Det bärande är samspel mellan berättelse, visuella element i specifikt format tillsammans med läsare/mottagare.

Kursens upplägg

Kursen är indelad i fyra workshops, som förutom att fokusera på metoder att genomföra egna berättelser också gör nedslag i olika faser som text i förhållande till bild i formatet bok, bildanalys kopplat till sekventiellt berättande, metoder för att använda självbiografiska upplevelser och hur dessa görs om från att vara privata till att bli personliga samt att begreppsliggöra de metoder du själv använder för att berätta med ord och bild.

Anmälan

 1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.
  Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  
 2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom:
  https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login
  Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020.  


En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov.
Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

 1. CV. Beskriv relevanta erfarenheter kopplade till kursens ämne Bild och berättande. Max 4000 tecken.
 2. Bilder. Åtta bilder som representerar hur du jobbar visuellt. Du kan ladda upp foton eller digitalt skapade bildfiler som innehåller både text och bild. Bilderna behöver inte vara bilder eller illustrationer relaterade till kursens ämne, utan kan också vara bilder eller foton som representerar ett annat gestaltningsområde du är verksam inom. Till exempel bild av objekt, eller utställning du medverkat på. Välj bilder/foton som du själv känner är starka och som uttrycker det som representerar dig som konstnär/formgivare etc. snarare än att du tillrättalägger tilltänkt innehåll för kursen.
  Eftersom vi bedömer arbetsprover anonymt ber vi dig att inte ange ditt namn, personnummer eller andra personuppgifter.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens upplägg består av workshops, föreläsningar, litteraturstudier, genomgångar och självständigt arbete. Fyra fysiska träffar (varje workshop äger rum under 2,5 dagar) äger rum på HDK-Valand i Göteborg.

Det är viktigt att du närvarar på samtliga workshops för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. Under workshop I-III startar vi i allmänhet klockan 13.00 på första dagen och håller på till klockan 15 dag tre. Sätt av tid för att du kommer att vara upptagen även under kvällarna dag ett och två (sociala aktiviteter samt individuella, kortare övningar), under den period träffarna pågår.

Datum för träffarna presenteras i samband med antagning till kursen.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6–8 i Göteborg, där kursen ges, finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil.

Läs mer om lokaler