Bild
Svartvit bild på händer som skriver
Foto: Ina Marie Winther Åshaug
Länkstig

Bild och berättande

Kurs
FKGBBB
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25003
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du intresserad av serier, grafiska romaner och bilderböcker för alla åldrar? Kursen vänder sig till dig som är verksam konstnär, illustratör, fotograf eller formgivare och vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i ord tillsammans med bild.

Om utbildningen

Kursen Bild och berättande vänder sig till verksamma konstnärer, illustratörer, fotografer och formgivare som vill utveckla sin förmåga att uttrycka sig i ord tillsammans med bild.

Under kursen fokuserar vi på ett antal moment som ingår när du sätter samman bild/objekt med text/berättelse och presenterar dem i ett specifikt format.

Fokus ligger på tecknade serier och bilderboksberättelser för vuxna, men om du har bakgrund inom andra gestaltningsområden till exempel inom film eller utställningsproduktion kan du välja att presentera uppgifter i annat format. Det bärande är samspel mellan berättelse, visuella element i specifikt format tillsammans med läsare/mottagare.

Kursens upplägg

Kursen är indelad i ett antal workshops, som förutom att fokusera på metoder att genomföra egna berättelser också gör nedslag i olika faser som text i förhållande till bild i formatet bok, bildanalys kopplat till sekventiellt berättande, metoder för att använda självbiografiska upplevelser och hur dessa görs om från att vara privata till att bli personliga samt att begreppsliggöra de metoder du själv använder för att berätta med ord och bild.

Skicka in obligatoriskt arbetsprov

För att ansöka till denna kurs är det obligatoriskt att skicka in arbetsprov. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom

Läs om vad ditt arbetsprov ska innehålla längre ner på denna sida.

Arbetsprov för ansökan till vårterminen 2023 skickas in mellan 15 september - 24 oktober 2022.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

  1. CV. Beskriv relevanta erfarenheter kopplade till kursens ämne Bild och berättande. Max 4000 tecken.

  2. Bilder. Åtta bilder som representerar hur du jobbar visuellt. Du kan ladda upp foton eller digitalt skapade bildfiler som innehåller både text och bild. Bilderna behöver inte vara bilder eller illustrationer relaterade till kursens ämne, utan kan också vara bilder eller foton som representerar ett annat gestaltningsområde du är verksam inom. Till exempel bild av objekt, eller utställning du medverkat på. Välj bilder/foton som du själv känner är starka och som uttrycker det som representerar dig som konstnär/formgivare etc. snarare än att du tillrättalägger tilltänkt innehåll för kursen.
    Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens upplägg består av workshops, föreläsningar, litteraturstudier, genomgångar och självständigt arbete. 

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6–8 i Göteborg, där kursen ges, finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil.

Läs mer om lokaler