Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Att skriva på somaliska

Kurs
SOL160
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Veckoslut
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-26101
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och utforma skrivna texter för olika sammanhang. Kursen omfattar övningar och arbetsuppgifter i skriftlig framställning på somaliska inom olika genrer.

Om utbildningen

Kursen omfattar övningar och arbetsuppgifter i skriftlig framställning på somaliska inom olika genrer med syfte att utveckla förmågan att planera, strukturera och utforma skrivna texter för olika sammanhang. Skrivtekniska principer och språkliga normer och regler behandlas i direkt anslutning till olika praktiska skrivuppgifter. Du tränar och utvecklar din förmåga att redigera text utifrån aspekter som syfte, mottagare, begriplighet och språkriktighet. Kursen behandlar även grundläggande textvetenskapliga begrepp och du analyserar texter av olika slag utifrån kommunikativa och strukturella perspektiv. Denna teori och analys relateras till studenternas egna förmåga genom kopplingar till kursens skrivövningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 5 hp vardera på SOL110 och SOL120, eller motsvarande. Undantag kan ges från kravet på engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler