Länkstig

Arkitektur, stad och rum

Kurs
KV2010
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22703
Ansökan kommer öppna

Om utbildningen

I kursen får du kunskap om olika sätt att undersöka arkitektur och stadsplanering. Som student i konstvetenskap lär du dig använda ämnesspecifika metoder och teorier för att granska och diskutera städers utformning och bebyggelse. Du tillägnar dig arkitekturens och stadsplanerings nyckelbegrepp och får verktyg att analysera och diskutera arkitektur, stad och rum.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)