Bild
Länkstig

Arkeologiskt självständigt examensarbete

Kurs
AE2021
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22053

Om utbildningen

Kursen fokuserar på vetenskapligt textförfattande. Här utvecklar du din förmåga att skriftligt och muntligt värdera och förmedla arkeologisk forskning. Undervisningen består av föreläsningar och handledning. Under kursen belyser vi teoribildning och metodologiska utmaningar i relation till specifika källor, frågeställningar och kontexter. Med bistånd av handledare tillämpar du förvärvade kunskaper i ett skriftligt examensarbete. Under ett avslutande seminarium ventilerar du arbetet samt opponerar på dina kollegors arbeten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med Arkeologi som huvudområde samt 60 hp avklarade kursfordringar på avancerad nivå inom samma huvudområde. Kursfordringarna på på avancerad nivå ska innefatta kurserna (eller kurser med motsvarande innehåll):    - AE 2070, Arkeologisk teori och metod i den arkeologiska texten (15hp), samt  - AE 2030, Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin (15 hp) eller AE 4010, Arkeologisk praktik och samhälle (30 hp)  Återstående utrymme för att nå upp i totalt 60 hp på avancerad nivå inom arkeologi väljer studenten fritt.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.