Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Arkeologi: Grundkurs

Kurs
AE1111
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22100
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen är en introduktion till arkeologiämnet. Med utgångspunkt i de materiella spåren efter människans verksamheter erbjuder kursen en bred ingång till arkeologisk teoribildning och metod. Vi behandlar även olika tolkningar av människans sociala organisationsformer och dessas förändringar från äldsta förhistoria till modern tid, både i Norden och globalt. Vidare får du insikter i tolkningens roll för vår samtida uppfattning av det förflutna och om hur arkeologisk kunskap kommer till användning i dagens samhälle samt om hur denna kunskap använts för olika ändamål under historien. Kursen omfattar exkursioner och fältövningar. Under kursen studerar vi den samtida kulturmiljövården och arkeologins roll inom dess organisation och verksamheter. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av humaniora och samhällsvetenskap, inte bara till dem som tänkt sig en arkeologisk yrkeskarriär. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning. Den nätbaserade kursen ges i huvudsak på distans, men det ingår även fysiska träffar i samband med kursstart och exkursioner samt obligatoriska workshops.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

En utbildning till arkeolog ger möjlighet att jobba inom många olika delar av kulturmiljösektorn, med fältarbete, handläggning, utställningar och pedagogiskt arbete osv. Som fältarkeolog planerar, leder och genomför du arkeologiska undersökningar. Du gör också inventeringar då du kartlägger fornlämningar som sedan förs in i fornlämningsregistret. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. Analyser av fynden kan bland annat berätta hur gamla de är, hur de använts osv. Många arkeologer är anställda vid museer men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser, riksantikvarieämbetet eller privata företag.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.