Bild
Länkstig

Arkeologi: Fördjupningskurs

Kurs
AE1333
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12003
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12004
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Om utbildningen

Kursen fördjupar din kunskap om den arkeologiska forskningsprocessen samt teoriers och metoders betydelse för tolkningar och kunskapsproduktion. Du får även insikt om det vetenskapliga texthantverket, dess ramverk, begränsningar och möjligheter. Arkeologisk kunskap och kritisk insikt tillämpas då du självständigt formulerar, och söker information till, en arkeologisk forskningsuppgift som genomförs som ett självständigt skriftligt arbete, vilket behandlar ett arkeologiskt problemområde. Kursen består av fyra delkurser: 1. Teori och metod i arkeologisk forskning (5 hp), 2. Arkiv- och fältkurs (5 hp), 3. Vetenskapligt texthantverk (5 hp) samt 4. Självständigt arbete (15 hp).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser Arkeologi: Grundkurs (30 hp) och Arkeologi: Fortsättningskurs (30 hp).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

En utbildning till arkeolog ger möjlighet att jobba inom många olika delar av kulturmiljösektorn, med fältarbete, handläggning, utställningar och pedagogiskt arbete osv. Som fältarkeolog planerar, leder och genomför du arkeologiska undersökningar. Du gör också inventeringar då du kartlägger fornlämningar som sedan förs in i fornlämningsregistret. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. Analyser av fynden kan bland annat berätta hur gamla de är, hur de använts osv. Många arkeologer är anställda vid museer men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser, riksantikvarieämbetet eller privata företag.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.