Länkstig

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv

Kurs
XX5150
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17554
Ansökan stängd

Om utbildningen

Globalisering och samhällsomvandling håller på att förändra förutsättningarna för arbetslivet på 2000-talet. Det globala sammanhang, inom vilket dessa förändringar äger rum belyses för att ge de underlag för bedömningar av aktuella utvecklingstendenser. Kursen ger specialiserad och fördjupad kunskap om anställningsförhållande och arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsmarknadens aktörer och institutioner för lönebildning och andra anställningsvillkor analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Med utgångspunkt i den svenska och skandinaviska modellen för arbetsmarknadsrelationer presenteras de fackliga organisationernas, arbetsgivarorganisationernas och statens roll på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden och det svenska arbetsmarknadssystemet jämförs med de stora industriländerna i väst men även med Östeuropa och Ostasien. De multinationella företagens roll behandlas liksom nya sätt att hantera anställningsförhållande, till exempel Human Resource Management (HRM).

Behörigheter och urval

Behörighet

Samhällsvetenskaplig kandidatexamen omfattande 180hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på distans med en obligatorisk campusträff (slutseminarium).

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler