Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskapsrådet finansierar tre nya forskningsprojekt inom nationalekonomi

Publicerad

Inte mindre än tre forskningsprojekt vid Institutionen för nationalekonomi med statistik har nyligen beviljats forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Drygt 11 miljoner kronor kommer under perioden 2018-2021 att fördelas på följande projekt:

Brottsutsatthet: Ekonomiska konsekvenser och riskfaktorer

Att bli utsatt för brott kan få stora negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Dock finns det lite forskning om orsakerna till och konsekvenserna av brottsutsatthet. Forskarna i det här projektet har tillgång till unika register- och enkätuppgifter om brottsutsatthet och kommer utifrån dessa studera konsekvenserna av brott på arbetsmarknadsutfall, hälsa, familjebildning med mera. De kommer också identifiera faktorer som påverkar risken att blir utsatt för brott vilket kan bidra till effektivare förebyggande arbete.
Forskare: Nadine Ketel, Randi Hjalmarsson, Anna Bindler och Andreea Mitrut (4,8 miljoner kronor)

Klimatförändringar och statskollapser under fem tusen år

Syftet med projektet är att få en större kunskap om sambandet mellan klimatförändringar och staters kollapser. Vilken roll spelar variationer i temperatur och nederbörd på länders politiska och ekonomiska situation? För första gången inom samhällsvetenskapen kommer forskarna använda en ny databas där staters uppgång och sönderfall kartlagts. Målet är att resultatet ska komma till användning i modellerna för hur den framtida globala uppvärmningen samspelar med den ekonomiska och politiska utvecklingen i världen.
Forskare: Ola Olsson och Laura Mayoural (3,6 miljoner kronor)

Betydelsen av institutioner på bostadsmarknaden

Prisökningen på den svenska bostadsmarknaden under de senaste två decennierna har lett till flera sociala problem. För att utveckla bostadsmarknaden och för att alla ska ha råd med en bostad behövs ökad kunskap. I det här projektet kommer bostadsmarknaden analyseras utifrån dess specifika egenskaper och genom följande frågeställningar: Vilken effekt har mäklare på försäjningspriset? Vad är utropsprisets roll?
Forskare: Aico van Vuuren (2,7 miljoner kronor)