Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Forskare står med vattenkikare och tittar ner i havet.
För att öka förståelsen av sambanden bakom globala förändringar och hur de påverkar havet gör nu institutionen för marina vetenskaper en omfattande tvärvetenskaplig satsning inom området Marine Global Change.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vetenskaplig satsning på globala förändringar i havsmiljön

Publicerad

De globala förändringarna påverkar havsmiljön på olika sätt: uppvärmning, försurning, övergödning, hot mot biologisk mångfald. För att öka förståelsen av sambanden bakom dessa förändringar och hur de påverkar havet gör nu institutionen för marina vetenskaper en omfattande tvärvetenskaplig satsning inom området Marine Global Change.
– De globala miljöförändringarna är en av vår tids största utmaningar, säger Erik Selander, forskare och lektor på Institutionen för marina vetenskaper.

Satsningen på Marine Global Change består av fyra nya anställningar inom de marina ämnena biologi, geologi och kemi. Redan idag finns forskning i respektive ämne på institutionen, men den nya satsningen kommer lägga ytterligare fokus på de globala utmaningarna för havsmiljön.

Den tematiska rekryteringen ska ge forskningsområdet en stor skjuts framåt, och vi hoppas att det övergripandet temat ska leda till samarbeten över ämnesgränserna, säger Erik Selander.

Också satsning på undervisning

De forskare som söker anställningarna förväntas utveckla starka forskningsmiljöer inom området Marine Global Change och visa på möjligheter för tvärvetenskapligt samarbete med andra forskningsområden – både inom institutionen och utanför. I satsningen ingår också undervisning av studenter, och att utveckla nytt undervisningsmaterial och en ny kurs om temat Marine Global Change.

– Studenterna är vår framtid. Det är som alltid viktigt att koppla ihop undervisning och forskning, och detta gäller inte minst Marine Global Change. Havet står inför enorma utmaningar och det gäller att mänskligheten förhåller sig till havet på ett hållbart sätt. Vår satsning ligger i linje med detta, säger Per Hall, proprefekt på Institutionen för marina vetenskaper.

Prioriterad forskningsinriktning

Under våren 2021 utlyser institutionen två lektorat och ett biträdande lektorat inom marin biologi och marin kemi. En professur inom marin sedimentologi kommer att utlysas senare under våren 2021.

– Marine Global Change är en angelägen och prioriterad forskningsinriktning som kommer fortsätta att vara angelägen under lång tid framöver, säger Erik Selander.

Lämplig plats för forskning inom globala förändringar

Institutionen för marina vetenskaper är en mycket lämplig plats för forskning och utbildning inom globala förändringar av flera skäl, bland annat då institutionen bedriver både bred och banbrytande forskning i det skandinaviska kustområdet, i polarhav, och i tropiska hav. Institutionen har ett brett utbildningsprogram inom marin vetenskap, och institutionen är värd för en unik marin infrastruktur som inkluderar två stora och moderna forskningsstationer, samt ett nytt 49-meters forskningsfartyg  som möjliggör arbete på öppet hav.

– Dessa nya rekryteringar ska arbeta tillsammans för att utveckla en stark forskningsmiljö inom området Marine Global Change, och att utvecklingsarbetet även inkluderar befintliga forskare vid vår institution, säger Per Hall.

Läs mer om anställningarna

Text: Annika Wall