Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tvärvetenskapliga samarbeten leder till nya oväntade forskningsresultat

Publicerad


Samarbetet mellan arkeologer och genetiker har på senare tid gett oss nya kunskaper om pestens spridning under yngre stenåldern. Bland annat uppmärksammar Tidningen Curie arkeologerna Karl-Göran Sjögren och Kristian Kristiansen, docent respektive seniorprofessor vid Institutionen för historiska studier, vars tvärvetenskapliga samarbete har lett fram till de nya kunskaperna.

Arkeologerna var med och grävde upp kvarlevor i Gökhem utanför Falköping 2001. Då kunde man endast spekulera i troliga dödsorsaker. Men med hjälp av ny DNA-teknik har man under senare år kunnat fastställa att pesten hade ödesdigra samhälleliga konsekvenser redan under den yngre stenåldern för 5000 år sedan. Allt detta tack vare tvärvetenskapliga samarbeten.

Potential för tvärdisciplinär forskning

Tvärvetenskapligt samarbete inom forskning har under de senaste åren lyfts genom olika satsningar. Göteborgs universitet utlyste genom den s.k. UGOT Challenge-satsningen till exempel medel för att bilda nya centrum för att tvärvetenskapligt arbeta med globala samhällsutmaningar. Ett av sex UGOT Challenge centren är Centrum för Kritiska kulturarvsstudier (CCHS).

− Det är ett bra exempel på korsbefruktning mellan ämnen och forskningsinriktningar där forskare från fyra fakulteter tillsammans arbetar med betydelsen av kulturarv, inte minst både dess negativa och positiva användningsområden, säger Kristian Kristiansen som är föreståndare för centrumbildningen.

Bland annat studerar CCHS-forskare det dagliga kulturarvets betydelse i second-hand och återbrukskulturen som nu växer fram i relation till globala hållbarhetsmål, men också hur DNA används inom släktforskning och den genetiska kulturarvsdiskursen idag. Forskning inom CCHS handlar också om minoriteters platser i städer, hur materiellt och immateriellt kulturarv manifesteras och används inom olika arenor, om vikten av konst som terapi och del av psykiatrins historia och mycket mer.

EU-projekt vill lyfta nya forskartalanger

Som en effekt av det tvärvetenskapliga samarbetet inom CCHS har också nya stora EU-projekt kunnat kopplas till verksamheten. Det gäller två nya forskarskolor finansierade genom EU vilka har startats upp de senaste åren, den s.k CHEurope och den nyligen lanserad HERILAND. Just nu utlyses 15 doktorandtjänster inom HERILAND där målet är att utbilda en ny generation forskare, praktiker och entreprenörer för att arbeta tvärvetenskapligt och sektoröverskridande med fokus på kulturarv och landskap.


Läs mer om Karl-Göran och Kristians tvärvetenskapliga fynd i länken nedan som leder till Tidningen Curies fullständiga reportage: 
Tvärvetenskap avslöjade världens äldsta spår av pest 

Läs mer om UGOT Challenge-satsningen: https://www.gu.se/forskning/var-forskning/ugot-challenges

Läs mer om Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS): https://criticalheritagestudies.gu.se/

Mer information om forskarskolorna finns här: http://cheurope-project.eu/
och här https://www.heriland.eu/

Sista dagen för att ansöka till forskarskolan HERILAND är 1 april 2019.
 

Foto: Bild av arkeologiska fynd (fotograf Karl-Göran Sjögren), porträtt av Kristian Kritiansen.