Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tretton års analyser av alkoholfrågor sammanställs i ny temarapport

Publicerad

I årets sista SOM-publikation sammanställs resultat och analyser från ett långvarigt forskningsprojekt om alkohol som samhällsfråga i Sverige. Mätningarna visar att vi blir alltmer positiva till alkoholskatt och restriktiva till alkoholförsäljning i butik. Andelen svenskar som säger sig dricka alkohol regelbundet har ökat över tid men denna ökning har avstannat under 10-talet.

Även högkonsumenter av alkohol är i huvudsak för restriktioner. Vid senaste mättillfället, hösten/vintern 2016, hade 37 procent av svenska folket upplevelser av att närstående dricker för mycket.

Den nya boken Studier i svensk alkoholopinion summerar tretton års forskning inom alkoholfrågor, innehållande snart trettioåriga tidsserier, och presenterar samtliga publicerade bokkapitel från de nationella SOM-antologierna i kronologisk ordning. Resultatet är en unik sammanställning av denna klassiska svenska opinionsfråga. Boken släpps idag som en del av SOM-institutets temaserie och är fritt tillgänglig i digital form.

Författare:
Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning vid Göteborgs universitet och seniorprofessor vid SOM-institutet
Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och seniorprofessor vid SOM-institutet
David Karlsson, docent och universitetslektor vid förvaltningshögskolan, Göteborgs universitetLäs hela Studier i svensk alkoholopinion

Läs den kompletterande tabellrapporten:
Alkoholrelaterade frågor i de nationella SOM-undersökningarna 1986–2016