Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tidigare okänd landform upptäckt i Sverige

Publicerad

Som en kusin till drumliner och andra moränformer har nu en ny istida landform, som kallas ”murtoo”, identifierats. Den bidrar till att förstå de komplicerade förhållanden som råder mellan klimat och smältande inlandsisar.

Ett fält av flera murtoo. De finns nära Vägershult i Småland.
Svenska och finska geologer gjorde upptäckten samtidigt år 2017. Sedan dess har man tillsammans studerat formerna och kartlagt utbredningen i Sverige och Finland.

Gustaf Peterson, statsgeolog vid SGU och doktorand vid Göteborgs universitet, har deltagit i arbetet.

Gustaf Peterson i fältarbete– Upptäckten av murtoo ger nya rön om de processer som verkade under den senaste inlandsisen när den smälte bort från Norden för ungefär 10 000 år sedan. Dessa landformer verkar främst vara relaterade till perioder med snabb isavsmältning, och det är ju en situation som är aktuell idag, säger Gustaf Peterson.

– Man har sett vid nutida istäcken att tidpunkten och mängden smältvatten är en drivande kraft för hur inlandsisar beter sig. Att därför förstå hur en murtoo bildats är viktigt ur perspektivet att bättre förstå nutida smältande isar. Precis som i det citat som geologins nestor, Charles Lyell myntade ”i det förgångna finns en nyckel till att förstå nutiden”.

Ny teknik har möjliggjort upptäckten

Upptäckten och karteringen har skett med hjälp av en förhållandevis ny och revolutionerande teknik som baseras på lasermätning av höjddata från flygplan (LiDAR: Light Detection and Ranging). Resultatet blir digitala terrängmodeller som ger en detaljerad bild av landskapet, utan skymmande vegetation som förhindrar insyn. Denna metod används numera som standard i SGUs jordartskartering istället för flygbildstolkning.

Murtoo liknar andra glaciala landformer, som vissa typer av moränbacklandskap och som ofta tolkas vara bildade i en miljö av död is. Men istället för att ha ett ganska regellöst utseende, så har den enskilda formen murtoo en utpräglat triangulär form och tillsammans bildarna formerna ett V-format moränbacklandskap.

Läs den nyligen publicerade artikeln i Annals of Glaciology>>

Kontakt:
Gustaf Peterson, statsgeolog vid SGU och doktorand vid Göteborgs universitet, gustaf.peterson@sgu.se, 070-318 21 84
Mark Johnson, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
mark@gvc.gu.se, 031-7862808, 0766-182808
Foto:
Ett fält av flera murtoo (se röd linje). De finns nära Vägershult i Småland och är 5-10 meter höga.
Gustaf Peterson i fältarbete.