Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Special issue of the Journal Sustainability
Länkstig

Special issue med fokus på mat, kulturarv och hållbarhet

Publicerad

Theano Moussouri, föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudiers Londonavdelning, är en av tre gästeditorer för specialnumret "The Role of Culture and Food Heritage in Promoting Sustainable Food Choices and Tackling Global Challenges" i tidskriften Sustainability.

Syftet med detta nummer av Sustainability är att presentera de senaste teoretiska idéerna och metodologiska tillvägagångssätten för att undersöka sambandet mellan mat, kulturarv och hållbara livsmedelsval, samt dess roll för att hantera globala utmaningar.

”Vi välkomnar inlägg från ett brett spektrum av ämnesområden och delområden inklusive antropologi, sociologi, geografi, kulturarv och kulturstudier, arkeologi, historia, social och politisk ekologi, agroekologi, livsmedelsstudier, politisk ekonomi och kultur- och naturresurshantering. Särskild tonvikt kommer att läggas på tvärvetenskapliga arbeten och innovativa perspektiv."

Läs mer här: Sustainability | Special Issue : The Role of Culture and Food Heritage in Promoting Sustainable Food Choices and Tackling Global Challenges (mdpi.com)