Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sju forskare kan köpa avancerad utrustning tack vare bidrag från Lundbergstiftelsen

Publicerad

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har beslutat att ge totalt 18 miljoner kronor till forskare vid Sahlgrenska akademin, att köpa ny utrustning för. Två av forskarna arbetar på institutionen för medicin. Ulrika Islander får tre miljoner kronor för att köpa in ett mycket avancerat konfokalmikroskop.

Ulrika Islander är forskare vid avdelningen för reumatologi och Inflammationsforskning, där hon undersöker immunologiska mekanismer som spelar en viktig roll för det skydd som östrogen ger vid ledgångsreumatism, samt mot den benskörhetsutveckling som ofta inträffar i samband med inflammation. I förlängningen hoppas hon att hennes forskning ska bidra till utveckling av nya behandlingar av både ledgångsreumatism och osteoporos.

– En av mina viktigaste frågeställningar just nu är att ta reda på hur östrogen påverkar stromaceller i lymfkörtlar och benmärg, och att undersöka hur detta påverkar samspelet mellan immunsystemets celler och stromaceller, berättar Ulrika.

Stromacellernas primära uppgift är att tillverka kollagen och annan bindväv som bygger upp den struktur som utgör stommen för lymfkörtlar och benmärg men på senare tid har forskning visat att dessa celler också kan påverka och styra olika svar hos immunförsvarets celler.

Filma celler

Det mikroskop Ulrika Islander nu kan köpa in har mycket hög känslighet och är även anpassat för ”live cell imaging”, vilket innebär att det går att filma och följa immuncellernas rörelser och interaktioner på nätverket av stromaceller över tid.

– Detta kommer att ge oss en tydlig bild av hur dessa vävnadsstrukturer och cellinteraktioner påverkas av östrogen under pågående inflammatoriska processer. Jag kan alltså visualisera nätverket av stromaceller i lymfkörtlar och benmärg, och även i detalj studera hur immunförsvarets celler använder sig av stromacellerna och interagerar med dem för att aktiveras och förflytta sig i lymfkörtlar och benmärg.

I år kom 64 ansökningar in, och av dessa beviljades sju ansökningar från forskare vid Sahlgrenska akademin, och därutöver ytterligare fem ansökningar. Beviljandegraden blev därmed cirka 19 procent. Totalt fördelade stiftelsen 36,5 miljoner kronor.

– Vi har fått in många bra ansökningar under året och är mycket imponerade av projektens ambitionsnivå. Anslagen med fokus på ortopedi och cancer har i år fått större del jämfört med njursjukdomar och anslagen är något färre i antal, men å andra sidan större i storlek. Under året har vi också kunnat konstatera att flera pågående projekt visat goda resultat och det är mycket glädjande, säger Christina Backman, styrelseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse. 

Ny metod att upptäcka lungcancer

Även Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, får tre miljoner kronor till ny utrustning av IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. 

Anna-Carin Olin forskar på en ny metod för att upptäcka lungcancer med hjälp av analys av små droppar i utandningsluften. 

Text: Elin Lindström Claessen

Se alla forskare vid Sahlgrenska akademin som fått medel i Akademiliv