Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rapport: Kern, J. ; Bergqvist, R. ; Malmberg, L-G. et al. (2016). Behovs- och systemanpassat underhåll av godsvagnar

Publicerad

Kern, J. ; Bergqvist, R. ; Malmberg, L-G. et al. (2016). Behovs- och systemanpassat underhåll av godsvagnar. Göteborg: University of Gothenburg.

Sammanfattning:
Dagens godstransportsystem på järnväg behöver åtgärdas för att förbättra såväl pålitlighet som punktlighet. Förevarande projekt syftar till att identifiera lösningar som enkelt kan implementeras och där effekter också enkelt kan beskrivas och förutses med avseende på underhåll och service av godsvagnar för morgondagens behov. Det bakomliggande syftet för dessa åtgärder är mer effektiva godstransporter. Tonvikt ligger i detta avseende på behovs- och systemanpassade åtgärder. Projektet syftar närmare till att utreda förutsättningarna för ett behovs- och systemanpassat underhåll av godsvagnar. Under projektets gång har mobila lösningar kring underhåll varit i fokus, varför rapporten riktar in sig på denna typ av underhåll. Trafikverket har bidragit med medel till projektet och utöver dem har Swemaint AB, BS Verkstäder AB och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkat i projektet. Föreliggande rapport redovisar resultaten av projektet.