Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Pernilla Rendahl
Foto: Jeffrey Johns
Länkstig

Pernilla Rendahl – ny professor i skatterätt

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin rättsvetenskapliga kompetens genom att utse Pernilla Rendahl till professor i skatterätt vid Juridiska institutionen.

Pernilla Rendahls huvudsakliga forskningsintresse är skattesystemets hantering av samhällsutmaningar såsom digitalisering, globalisering och klimatfrågor. Utmaningarna med att skapa hållbara skattesystem är stora, särskilt avseende indirekta skatter såsom mervärdesskatt och punktskatter som till olika grad är harmoniserade inom EU. Parallelliteten i rättssystemet skapar intressanta teoretiska och praktiska problem med stor samhällsinverkan.

Vad betyder professuren för dig?

Professuren är en målsättning som jag nu har nått. Den skapar förhoppningsvis ett större mått av frihet, men i övrigt tror jag inte att den kommer att påverka vardagen i arbetet i någon större utsträckning.

Vad kan du säga om din framtida forskning? Vad planerar du att forska om?

Jag håller just nu på med tvärvetenskapliga forskningsprojekt, vilket är berikande och utmanande. Fokus är fortsatt på frågor om hållbarhetsutmaningar för skattesystemen. Min förhoppning är att kunna fortsätta arbeta med forskning inte bara om samhällsutmaningarna utan även tillsammans med aktörer som påverkar utformningen av skattesystemen.

Om Pernilla Rendahl

Pernilla Rendahl disputerade 2008 på en avhandling om gränsöverskridande konsumtionsbeskattning av digitala tjänster. I avhandlingen föreslogs ett utökat utarbetande av riktlinjer på såväl OECD-nivå som EU-nivå för att motverka dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning på mervärdesskatteområdet. OECD:s riktlinjer på mervärdesskatteområdet följer den modell som Pernilla Rendahl använde som analysverktyg i sin avhandling.

Under de senaste tio åren har Pernilla Rendahl främst forskat om mervärdesskatterättsliga frågor. Bland annat frågor om gränsöverskridande mervärdesbeskattning på medieområdet och TV-produktion. Hon har även identifierat och problematiserat samtliga syften som den svenska mervärdesskattelagen ger uttryck för.