Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Open Day of Legal Research 2019 - Legal Governance in Times of Crisis

Publicerad

På Juridiska institutionens forskardag samlades ett antal forskare under temat Rättslig styrning i tider av kriser.

Frågor som ställdes var om nuvarande lagstiftning och rättsvetenskaplig forskning är tillräcklig och anpassad för att hantera de miljömässiga, teknologiska, sociala och politiska kriser som står för dörren eller som redan är här. Hur utmanas traditionell lagstiftning och rättstillämpning inom nationalstatens ram av processer av globalisering? Hur kan rättsvetenskaplig forskning bidra till att lösa problem på ett hållbart sätt, men också, hur kan rättsvetenskaplig forskning anpassas till de krav som förändringarna ställer oss inför?

Dessa frågor var utgångspunkten för ett föredrag med titeln Four Challenges to the Representation of Collective Unity hållet av Hans Lindahl och för presentationer och diskussioner i två sessioner under rubrikerna Rättslig styrning och det sociala kontraktet samt Rättslig styrning och internationellt och europeiskt samarbete.

Medverkande

Hans Lindahl, professor, Queen Mary University of London och Tilburg University
Åsa Gunnarsson, professor, Umeå University
Åsa Romson, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Från Juridiska institutionen:
Matilda Arvidsson, forskare
Erik Björling, universitetslektor
Tormod Otter Johansen, forskare
David Langlet, professor
Claes Martinson, professor
Pernilla Rendahl, docent, universitetslektor
Eva-Maria Svensson, professor

Per Cramér, professor, dekan Handelshögskolan och Eva-Maria Svensson, professor, proprefekt Juridiska institutionen, hälsade välkomna.

Program

Program