Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt om turismens roll i det hållbara samhällsbyggandet

Publicerad

Syftet med den aktuella Formas-utlysningen är att främja utvecklingen av metoder och verktyg, som kan bidra till att forskningsresultat omvandlas till praktik och därmed konkret bidrar till ett hållbart samhällsbyggande

Projektet "Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn" har beviljats finansiering för 2 år (2019 – 2021) med en sammanlagd budget på 1, 94 miljoner kronor.

Målet med projektet är att överbrygga strategiska, organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan turismutveckling och samhällsplanering genom samskapande processer med turismutvecklare, samhällsplanerare, politiker och forskare på olika administrativa nivåer. Projektet bygger vidare på pågående regional (kommunal och delregional) inbäddad forskning med goda resultat av samskapande forskning-praktik, nätverksbyggande och implementering av innovativa arbetssätt. Det sökta projektets unikitet ligger dess nyskapande förhållningssätt till turismutveckling, med ett tydligt fokus på hållbar samhällsförändring i praktiken, förmågan till verklig samhällsförändring genom samskapande forskning och praktik genom beprövade metoder och arbetssätt, samt existerande etablerade nätverk av relevanta aktörer genom pågående inbäddad forskning.

Finansiär: Formas (Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande)

Projektstart: december 2019

Projektteam:
Kristina Lindström (projektledare), kristina.lindstrom@handels.gu.se 
Chiara Rinaldi, chiara.rinaldi@handels.gu.se 
Klara Börjesson Ahlqvist, klara.borjesson@falkoping.se