Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt om migration från Europa till Afrika

Publicerad

Lisa Åkesson, socialantropolog vid Institutionen för globala studier, har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet Portugisiska migranter i Moçambique: Postkolonialism, känslor och utbyte av kunskap.

År 2008 slog finanskrisen till i Portugal. Drastiska lönesänkningar, utbredd arbetslöshet och en djup osäkerhet inför framtiden drabbade befolkningen, och en långvarig recession bröt ut. I kölvattnet av denna utveckling har många portugiser migrerat till landets forna kolonier i Södra Afrika i jakt på arbete och en stabil inkomst.

Projektet kommer fokusera på utbyte av kunskaper, färdigheter och erfarenheter mellan portugiser och moçambikier som arbetar tillsammans på samma arbetsplatser. Hur bidrar det ömsesidiga kunskapsutbytet till kapacitetsutveckling bland moçambikier? Och i vilken mån bidrar det till bättre integration av portugiserna? Postkoloniala relationer och de känslor som uppstått i kolonialismens kölvatten är också viktiga för projektet. Hur präglar de starka och ofta ambivalenta känslorna mötet mellan portugiser och moçambikier, och hur påverkar det kunskapsutbytet dem emellan?

Tidigare studier kring kunskapsöverföring inom migrations- och utvecklingsforskning berör främst migration från Afrika till Europa, och de kunskaper och erfarenheter som afrikanska migranter eventuellt överför till sina ursprungsländer. Lisa Åkesson kommer istället belysa migration i motsatt riktning och dess betydelse för kunskapsöverföring.

FAKTA VETENSKAPSRÅDET
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.