Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nyinstallerade professorer i juridik

Publicerad

Lena Gipperth, David Langlet och Sara Stendahl installerades vid Göteborgs universitets högtidliga ceremonin den 13 maj 2016.

Professorsinstallationen är en högtidlig och traditionsrik ceremoni vid Göteborgs universitet. I år installerades tre professorer i juridik: Sara Stendahl, professor i offentlig rätt; David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt och Lena Gipperth, professor i miljörätt.

Sara Stendahls forskning är inriktad mot reglering av social trygghet i välfärdsstaten, ett komplext och kontsant föränderligt rättsområde. Särskilt intresse har hon ägnat åt socialförsäkringen. Rätten har studerats som normsystem och som praktik. Sara Stendahl berör i sin forskning centrala rättsteoretiska teman som legalitet, legitimitet, rättvisa, rättsäkerhet och mänskliga rättigheter. Kunskap som är viktig för att förstå och utveckla formen för rättslig reglering och styrning. Forskningen bygger på ett utvecklat europeiskt nätverk och präglas av ett starkt intresse för mångvetenskapliga samarbeten. Sara Stendahl är Vice President of EISS (European Institute for Social Security), proprefekt på Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet och akademiskt ansvarig för Rättspraktiken där, Sveriges första Law Clinic. Hon är också ordförande i Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, ledamot av styrgrupperna för CHEGU (Centrum för hälsoekonomi vid Göteborgs universitet), URBSEC (Urban Safety and Societal Security Research Centre) och CRA (Centrum för Regional Analys).

David Langlets forskning handlar om rättsliga perspektiv på nyttjande och förvaltning av havet, däribland hanteringen av konflikter mellan konkurrerande nyttjandeformer och rättsliga dimensioner av långsiktig hållbarhet. Regleringen av människors nyttjande av haven är omfattande, fragmenterad, och stadd i ständig förändring. Ökad förståelse för regelverkens konsekvenser, inkonsekvenser, och möjligheter ökar förutsättningarna för utveckling inom hållbara ramar. David Langlet var lärare och forskare vid Göteborgs universitet 2008-2010 och återkom 2015 som innehavare av en nyinrättad professur i havsförvaltningsrätt.

Lena Gipperth kom till Göteborgs universitet år 2000 efter att ha disputerat i Uppsala. Lena arbetar vid juridiska institutionen och som föreståndare för den fakultetsöverskridande centrumbildningen Hav och samhälle. Hennes forskning rör rätten som drivkraft och hinder för en hållbar utveckling; hur rättssystem kan utvecklas som utgår från både ekosystemens förutsättningar och allmänna rättssäkerhetsprinciper. Lena jobbar i huvudsak i tvärvetenskapliga forskningsprojekt om bl a skydd av ekosystem i havet, kompensationsåtgärder, kombinationseffekter av kemikalier samt genomförandet av miljökvalitetskrav.