Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny publikation om effekter av Brexit i EU:s minsterråd

Publicerad

Daniel Naurin, en av CERGU:s fd föreståndare, har tillsammans med Narisong Huhe och Robert Thomson publicerat en artikel i European Union Politics som handlar om effekterna av Brexit i samband med förhandlingar i EU:s ministeråd. Artikeln använder bl.a. data som finansierats via CERGU-projekt, och som samlats in med hjälp av intervjufrågor till nyckelpersoner i olika förberedande organ i EU:s ministerråds beslutsprocess, i flera olika omgångar sedan 2003. Artikelns titel är: Don’t cry for me Britannia: The resilience of the European Union to Brexit