Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny docent forskar om sjömat

Publicerad

Tre frågor till Friederike Ziegler som antagits som oavlönad docent i marin ekologi vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Vad handlar din forskning om?

– Den handlar om hur vi kan minimera miljöpåverkan av den sjömat vi äter, helt enkelt att hitta smartare sätt att producera den, säger Friederike Ziegler.

Hur kan din forskning användas av samhället?

Friederike Ziegler– Livsmedelsverket vill ju gärna att vi äter mer sjömat och det gäller inte bara i Sverige utan i de flesta länder. Om sjömat ersätter kött är det bra både för hälsa och miljö, så länge vi använder havets resurser på ett hållbart sätt, där vi minimerar miljöpåverkan, men maximerar mängden mat vi får ut. Så vår forskning är viktig inför flera av de stora framtidsutmaningarna: hållbar matförsörjning, folkhälsa och hållbart nyttjande av haven.

Vad blir mest spännande i framtiden?

– Det är alltid spännande att lära sig om nya produktionssystem i våra fallstudier. Till exempel när vi besöker fisk- eller musselodlingar eller pratar med företag i olika led längs kedjan från producent till konsument.

– Det kommer också att bli mycket spännande att se de stora förändringar i både produktion och konsumtion av mat, inte minst sjömat, som kommer att ske framöver och vägen som leder oss dit.

Foto:
Porträttbild av Friederike Ziegler, fotograf Katja Ragnstam.